מחזור מנהג אשכנז המזרחי לימים נוראים. כתב יד, המאה ה-14, אוסף כתבי היד הנדירים, הספרייה הלאומית
מחזור מנהג אשכנז המזרחי לימים נוראים. כתב יד, המאה ה-14, אוסף כתבי היד הנדירים, הספרייה הלאומית
מחזור מנהג אשכנז המזרחי לימים נוראים. כתב יד, המאה ה-14, אוסף כתבי היד הנדירים, הספרייה הלאומית
מחזור מנהג אשכנז המזרחי לימים נוראים. כתב יד, המאה ה-14, אוסף כתבי היד הנדירים, הספרייה הלאומית
מופע
פותח
מופע
פותח
מופע
אמצע הלילה
מופע
נועל

ותזכור את כל הנשכחות

ערב
ראשון
ערב
שני
מופע
אמצע הלילה
יום רביעי
2.10.2019
ג׳ בתשרי תש״ף
יום חמישי
3.10.2019
ד׳ בתשרי תש״ף
יום שישי
4.10.2019
ה׳ בתשרי תש״ף

פיוטים אשכנזיים בסכנת הכחדה

תזמורת פירקת אלנור מארחת את
הדג נחש, נרקיס ושי צברי

00:00
ארכיון הצליל (פונותיקה), קומה 2
כרטיסים

האם הפיוט שייך רק לספרדים? העדות האשכנזיות נחשבות שלא בצדק כמסורות חסרות פיוטים.

לאמיתו של דבר כבר בימי הבינים שרו האשכנזים פיוטים.

גם בתקופות מאוחרות נוצרו לחנים חדשים לפיוטים וחלק גדול מן הלחנים נשתמר בקהילות שונות.

לחנים אלה כבר אינם שגרוים בפי הממתפללים אשר הושפעו מהשפעות שונות  על מוזיקה בית הכנסת, והיום הם עלולים להשכח ולהיעלם.

בסדנה נכיר ונשיר פיוטים אשכנזים ייחודים לימים הנוראים.

פרופ' אמריטוס אליהו שלייפר עמד בראש בית הספר לחזנות של ההיברו יוניון קולג' בירושלים ובראש הסמינר להכשרת חזנים בקולג'  אברהם גייגר באוניברסיטת פוטסדאם (גרמניה). הוא עוסק בחקר החזנות האשכנזית במסגרת המרכז לחקר המוזיקה היהודית של האוניברסיטה העברית.

ד"ר עמליה קדם חוקרת את המוזיקה של בית הכנסת האשכנזי. במסגרת עבודתה במחלקת המוזיקה וארכיון הצליל בספרייה הלאומית היא עוסקת בתיעוד ושימור של הקלטות מכל מסורות ישראל.

No items found.

ותזכור את כל הנשכחות

פיוטים אשכנזיים בסכנת הכחדה

כרטיסים
ארכיון הצליל (פונותיקה), קומה 2

האם הפיוט שייך רק לספרדים? העדות האשכנזיות נחשבות שלא בצדק כמסורות חסרות פיוטים.

לאמיתו של דבר כבר בימי הבינים שרו האשכנזים פיוטים.

גם בתקופות מאוחרות נוצרו לחנים חדשים לפיוטים וחלק גדול מן הלחנים נשתמר בקהילות שונות.

לחנים אלה כבר אינם שגרוים בפי הממתפללים אשר הושפעו מהשפעות שונות  על מוזיקה בית הכנסת, והיום הם עלולים להשכח ולהיעלם.

בסדנה נכיר ונשיר פיוטים אשכנזים ייחודים לימים הנוראים.

פרופ' אמריטוס אליהו שלייפר עמד בראש בית הספר לחזנות של ההיברו יוניון קולג' בירושלים ובראש הסמינר להכשרת חזנים בקולג'  אברהם גייגר באוניברסיטת פוטסדאם (גרמניה). הוא עוסק בחקר החזנות האשכנזית במסגרת המרכז לחקר המוזיקה היהודית של האוניברסיטה העברית.

ד"ר עמליה קדם חוקרת את המוזיקה של בית הכנסת האשכנזי. במסגרת עבודתה במחלקת המוזיקה וארכיון הצליל בספרייה הלאומית היא עוסקת בתיעוד ושימור של הקלטות מכל מסורות ישראל.

No items found.