יגל הרוש - צילום: שמוליק בלמס
יגל הרוש - צילום: שמוליק בלמס
יגל הרוש - צילום: שמוליק בלמס
יגל הרוש - צילום: שמוליק בלמס
אוריה הרוש
אוריה הרוש
יגל הרוש - צילום: שמוליק בלמס
יגל הרוש - צילום: שמוליק בלמס
אוריה הרוש
אוריה הרוש
מופע
פותח
מופע
פותח
מופע
אמצע הלילה
מופע
נועל

ידד שנת עיני

ערב
ראשון
ערב
שני
מופע
אמצע הלילה
יום רביעי
2.10.2019
ג׳ בתשרי תש״ף
יום חמישי
3.10.2019
ד׳ בתשרי תש״ף
יום שישי
4.10.2019
ה׳ בתשרי תש״ף

נדודי שינה, נדודי השכינה ותיקון הלילה - יגל הרוש עם אוריה הרוש

תזמורת פירקת אלנור מארחת את
הדג נחש, נרקיס ושי צברי

00:00
אולם רב-תכליתי, קומה 1
כרטיסים

החל משירת תהלים ועד למקובלים בני זמנינו - הלילה שימש כזמן אידיאלי להתעוררות לשירה.

הלילה מחד גיסא, מהווה זמן סימבולי בו משתקפת הגלות במלוא עוצמתה, מאידך גיסא הלילה הוא גם זמן בו אהובים ממתיקים סוד.

בתוך הרקע הזה צומחת "שירת הבקשות".

נבקש לצעוד בערפילי שירת הליל, ולחשוף את המבנה התרפויטי של שירת הליל, כמבקשת להוביל את האדם השר מקינה לחיזור, מריחוק לקרבה, מחשכה לאורה, מגלות לגאולה.

בהשתתפות:

יגל הרוש: קמנצ'ה, נאי ושירה

אוריה הרוש: גיטרה, עוד ושירה

No items found.

ידד שנת עיני

נדודי שינה, נדודי השכינה ותיקון הלילה - יגל הרוש עם אוריה הרוש

כרטיסים
אולם רב-תכליתי, קומה 1

החל משירת תהלים ועד למקובלים בני זמנינו - הלילה שימש כזמן אידיאלי להתעוררות לשירה.

הלילה מחד גיסא, מהווה זמן סימבולי בו משתקפת הגלות במלוא עוצמתה, מאידך גיסא הלילה הוא גם זמן בו אהובים ממתיקים סוד.

בתוך הרקע הזה צומחת "שירת הבקשות".

נבקש לצעוד בערפילי שירת הליל, ולחשוף את המבנה התרפויטי של שירת הליל, כמבקשת להוביל את האדם השר מקינה לחיזור, מריחוק לקרבה, מחשכה לאורה, מגלות לגאולה.

בהשתתפות:

יגל הרוש: קמנצ'ה, נאי ושירה

אוריה הרוש: גיטרה, עוד ושירה

No items found.