Malox - צילום: בן פלחוב
Malox - צילום: בן פלחוב
Malox - צילום: בן פלחוב
Malox - צילום: בן פלחוב
נעם ענבר - צילום: עידו קליר
נעם ענבר - צילום: עידו קליר
Malox - צילום: בן פלחוב
Malox - צילום: בן פלחוב
נעם ענבר - צילום: עידו קליר
נעם ענבר - צילום: עידו קליר
מופע
פותח
מופע
פותח
מופע
אמצע הלילה
מופע
נועל

האשכנזים החדשים

ערב
ראשון
ערב
שני
מופע
אמצע הלילה
יום רביעי
2.10.2019
ג׳ בתשרי תש״ף
יום חמישי
3.10.2019
ד׳ בתשרי תש״ף
יום שישי
4.10.2019
ה׳ בתשרי תש״ף

שלישיית MALOX מארחים את נעם ענבר וספי ציגלינג

תזמורת פירקת אלנור מארחת את
הדג נחש, נרקיס ושי צברי

00:00
חצר קפיטריה, קומה 1-
כרטיסים

התוועדות פרועה בסגנון חופשי המתחקה ומאתגרת כאחד את המושג "תרבות אשכנזית - עכשווית"

בין ניגונים ושירים ממזרח אירופה ליצירה מקורית וווידויים חשופים

בהשתתפות:

אייל תלמודי - כלי נשיפה / רועי חן - כלי הקשה / אסף תלמודי - אקורדיון, קלידים

נעם ענבר - שירה /  ספי ציגלינג - חצוצרה

No items found.

האשכנזים החדשים

שלישיית MALOX מארחים את נעם ענבר וספי ציגלינג

כרטיסים
חצר קפיטריה, קומה 1-

התוועדות פרועה בסגנון חופשי המתחקה ומאתגרת כאחד את המושג "תרבות אשכנזית - עכשווית"

בין ניגונים ושירים ממזרח אירופה ליצירה מקורית וווידויים חשופים

בהשתתפות:

אייל תלמודי - כלי נשיפה / רועי חן - כלי הקשה / אסף תלמודי - אקורדיון, קלידים

נעם ענבר - שירה /  ספי ציגלינג - חצוצרה

No items found.