בסוד קולות רבים
בסוד קולות רבים
בסוד קולות רבים

לילה לבן

בסוד קולות רבים
בסוד קולות רבים
כרטיסים לכל הלילה הלבן
בסוד קולות רבים
יום רביעי, ג׳ תשרי, 2.10
בסוד קולות רבים
בסוד קולות רבים
בסוד קולות רבים
יום חמישי, ד׳ בתשרי תש"ף, 3.10
חלק א'
בסוד קולות רבים
בסוד קולות רביםבסוד קולות רבים
בסוד קולות רבים
קולות רבים חלק א'
23:30-22:15
בסוד קולות רבים
בסוד קולות רביםבסוד קולות רבים
בסוד קולות רביםבסוד קולות רבים
בסוד קולות רבים
00:30−23:30
זמן פתוח במרחב
זמן תנועה חופשית בין מתחמים שונים
בסוד קולות רבים
בסוד קולות רביםבסוד קולות רבים
בסוד קולות רביםבסוד קולות רבים
בסוד קולות רבים
יום שישי, ה׳ בתשרי תש"ף, 4.10
חלק ב'
בסוד קולות רבים
בסוד קולות רביםבסוד קולות רבים
בסוד קולות רביםבסוד קולות רבים
בסוד קולות רבים
קולות רבים חלק ב'
03:15-02:00
בסוד קולות רבים
בסוד קולות רביםבסוד קולות רבים
בסוד קולות רביםבסוד קולות רבים
בסוד קולות רבים
מופע נעילה
04:30-03:15
בסוד קולות רבים
בסוד קולות רביםבסוד קולות רבים